Polányi Károly

Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet

A piaci gazdaság elterjedése lerombolta a falusi társadalom hagyományos szerkezetét, a falusi közösséget, a családot, a föld birtoklás régi formáját , azokat a szokásokat és mértékeket, amelyek egy kultúra keretein belül fenntartottá az életet.

Amig egy vagyontalan személy nem elégitheti ki étvágyát, ha előbb nem adja el a munkáját a piacon, és amig egy vagyonon személyt semmi sem akadályoz meg abban, hogy a legolcsóbb piacon vásároljon és a legdrágább piacon adjon el, addig a vak gépézet ontani fogja az áruk szakadatlanul  növekvő tömeget az emberi faj javára. Ily módon létrejött egy “gazdasági szféra”, amely élesen elkülönült a többi társadalmi intézménytől.

Piacok előforulnak a tarsadalom valamennyi fajtájában, és a kereskedő alakja a civilizáció sok tipusában ismeretes. De az elszigetelt piacok nem kapcsolodnak össze gazdasággá. A nyereség motivuma a kerekedőre jellemző, mint ahogy a bátorság a lovagra, a jámborság a papra és a buszkeség a kézművesre. Az az elképzelés hogy a nyereség motivumát  egyetemessé kell tenni, sohasem ment keresztül elődeink fején. A XIX. század második negyedét megelőzően a piacoknak sohasem volt más mint alárendelt szerepük a társadalomban.